Giáo Dục

Giải vật lí 7 bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng – trang 9 vật lí 7. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 7 bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng nhé

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  • Bóng tối nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
  • Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản, nhận được ánh sáng một phần của nguồn sáng truyền tới.
  • Nhật thực toàn phần (hay một phần) quan sát được ở chỗ có bóng tối (hay bóng nửa tối) của Mặt Trăng trên Trái Đất.
  • Nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng.

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Hãy chỉ ra trên màn chắn vùng sáng…

Hãy chỉ ra trên màn chắn vùng sáng , vùng tối. Giải thích vì sao các vùng đó lại tối hoặc sáng ?

Bài giải:

Trên màn chắn vùng tối là vùng có màu đen còn vùng sáng là vùng có màu trắng. Do phía trước có miếng bìa làm vật chắn mà ánh sáng lại truyền theo đường thẳng.

Bạn đang xem: Giải vật lí 7 bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Giải câu 2: Hãy chỉ ra trên màn chắn vùng nào…

Hãy chỉ ra trên màn chắn vùng nào là bóng tối, vùng nào được chiếu sáng đầy đủ (hình 3.2 SGK). Nhận xét độ sáng của vùng còn lại so với hai vùng trên và giải thích vì sao có sự khác nhau đó ?

Bài giải:

Vùng 1: bóng tối

Vùng 2: nửa bóng tối

Vùng 3: vùng sáng

Có 3 vùng đó là do phần nửa bóng tối chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng.

Giải câu 3: Giải thích vì sao đứng ở nơi có…

Giải thích vì sao đứng ở nơi có nhật thực toàn phần ta lại không nhìn thấy Mặt Trời và thấy trời tối lại (hình 3.3 SGK) ?

Bài giải:

Hiện tượng nhật thực xảy ra khi Mặt trăng nằm trong khoảng từ Mặt Trời đến Trái Đất. Khi ta đứng ở nơi có hiện tượng nhật thực toàn phần xảy ra thì ta đang ở vùng bóng tối. Tại đây ta không nhìn thấy nguồn sáng (Mặt trời) đồng nghĩa với địa điểm xảy ra không nhận được ánh sáng từ mặt trời nên trời tối lại.i 3

Giải câu 4: Hãy chỉ ra trên hình 3.4(SGK) Mặt Trăng…

Hãy chỉ ra trên hình 3.4(SGK) Mặt Trăng ở vị trí nào thì người đứng ở điểm A trên Trái Đất thấy trăng sáng, thấy có nguyệt thực?

Bài giải:

Khi Mặt Trăng ở vị trí 2 và 3 thì người đứng ở A thấy trăng sáng.

Khi Mặt Trăng ở vị trí thứ 1 thì người đứng ở A thấy có nguyệt thực.

Giải câu 5: Làm lại thí nghiệm ở hình 3.2 (SGK)….

Làm lại thí nghiệm ở hình 3.2 (SGK). Di chuyển miếng bìa từ từ lại gần màn chắn. Quan sát bóng tối và bóng nửa tối trên màn, xem chúng thay đổi như thế nào ?

Bài giải:

Khi miếng bìa lại gần màn chắn thì bóng tối và bóng mưa tối đều thu hẹp lại, còn khi miếng bìa gần sát màn chắn thì hầu như không còn bóng nửa tối nữa, chỉ còn bóng tối rõ rệt.

Giải câu 6: Ban đêm, dùng một quyển vở…

Ban đêm, dùng một quyển vở che kín bóng đèn dây tóc bóng đèn đang sáng, trên bàn sẽ tối, có khi không thể đọc sách được. Nhưng nếu dùng quyển vở che đèn ống thì ta vẫn đọc sách được. giải thích sao lại có sự khác nhau đó.

Bài giải:

Do bóng đèn dây tóc bé, nên quyển vở làm vật chắn lớn hơn bóng đèn =>bàn học nằm trong phần bóng tối 

Do bóng đèn ống lớn, quyển vở làm vật chắn nhỏ hơn bóng đèn =>bàn học nằm trong vùng sáng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button