Giáo Dục

Giải vật lí 7 bài 30: Tông kết chương 3: Điện học

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 30: Tông kết chương 3: Điện học – trang 86 vật lí 7. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 7 bài 30: Tông kết chương 3: Điện học nhé

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát.

2. Có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm. Các vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau, khác loại thì hút nhau.

Bạn đang xem: Giải vật lí 7 bài 30: Tông kết chương 3: Điện học

3. Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm electron, nhiễm điện dương nếu mất bớt electron.

4. a) Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

b) Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng.

5. Các vật hay vật liệu là dẫn điện ở điều kiện bình thường là: mảnh tôn, đoạn dây đồng.

6. Năm tác dụng chính của dòng điện: Tác dụng nhiệt, tác dụng từ, tác dụng hóa học, tác dụng sinh lí, tác dụng phát sáng.

7. Đơn vị của cường độ dòng điện là ampe, kí hiệu A

Dùng ampe kế để đo cường độ dòng điện.

8. Đơn vị của hiệu điện thế là vôn. kí hiệu là V

Dùng vôn kế để đo hiệu điện thế.

9. Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế.

10. Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, cường độ dòng điện của mạch bằng cường độ dòng điện tại các đèn ( I = I1 = I2) và hiệu điện thế của mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn ( U = U1+ U2).

11. Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song, hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhau (U = U1 = U2) và bằng hiệu điện thế giữa hai điểm nói chung, còn cường độ mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ (I = I1 + I2).

12. Các quy tắc an toàn khi sử dụng điện:

  • Chỉ làm thí nghiệm vứi các nguồn điện có hiệu điện thế dưới 40V
  • Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện.
  • Mạch điện dân dụng gồm hai dây dẫn là dân “nóng” và dây “nguội”. Giữa chúng có hiệu điện thế 220V và dây nguội được nối với đất ở trạm phát điện. Vì thế giữa dây nóng và cơ thể người chạm đất có hiệu điện thế 220V và là nguy hiểm đối với cơ thể người. Không được tự mình chạm vào mạng điện dân dụng và các thiết bị điện nếu chưa biết rõ cách sử dụng.
  • Khi có người bị điện giật thì không được chạm vào người đó mà phải tìm cách ngắt ngay công tắc điện và gọi người cấp cứu.

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Trong các cách sau đây, cách nào…

Trong các cách sau đây, cách nào làm thước nhựa dẹt nhiễm điện ?

A. Đập nhẹ nhiều lần thước nhựa xuống mặt quyển vở.

B. Áp sát thước nhựa vào thành một bình nước ấm.

C. Chiếu ánh sáng đèn pin vào thước nhựa.

D. Cọ xát mạnh thanh thước nhựa bằng miếng vải khô.

Bài giải:

Ta có thể làm một vật nhiễm điện bằng cách cọ xát

Do đó chọn đáp án D

Giải câu 2: Trong mỗi hình 30.1a,b,c,d, cả hai…

Trong mỗi hình 30.1a,b,c,d, cả hai vật A,B đều bị nhiễm điện và được treo bằng các sợi chỉ mảnh. Hãy ghi dấu điện tích (+ hay -) cho vật chưa ghi dấu.

Bài giải:

Cần lưu ý: Hai vật tích điện cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau

Với hình 30.1a, hai vật hút nhau và vật A mang điện tích + , nên vật B sẽ mang điện tích –

Với hình 30.1b, hai vật đẩy nhau và vật B mang điện tích – , nên vật A mang điện tích –

Với hình 30.1c, hai vật hút nhau và vật A mang điện tích – , nên vật B mang điện tích +

Với hình 30.1d, hai vật đẩy nhau và vật B mang điện tích + , nên vật A mang điện tích +

Giải câu 3: Cọ xát mảnh nilong bằng một miếng len…

Cọ xát mảnh nilong bằng một miếng len, cho rằng mảnh nilong bị nhiễm điện âm. Khi đó vật nào trong hai vật này nhận thêm electron, vật nào mất bớt electron ?

Bài giải:

Vì mảnh nilon bị nhiễm điện âm nên mảnh nilon nhận thêm electron, miếng len bị mất bớt electron

Giải câu 4: Trong các sơ đồ mạch điện hình 30.2…

Trong các sơ đồ mạch điện hình 30.2, sơ đồ nào có mũi tên chỉ đúng chiều quy ước của dòng điện ?

Bài giải:

Chiều dòng điện đi từ cực dương sang cực âm của nguồn điện

Vậy sơ đồ 30.2c có mũi tên chỉ đúng chiều quy ước của dòng điện

Giải câu 5: Trong bốn thí nghiệm được bố trí…

Trong bốn thí nghiệm được bố trí như trong hình 30.3, thí nghiệm nào tương ứng với mạch điện kín và bóng đèn sáng ?

Bài giải:

Vì dây nhựa, dây len không dẫn điện , nên thí nghiệm 30.3c tương ứng với mạch điện kín và bóng đèn sáng.

Giải câu 6: Có năm nguồn điện loại 1,5V ; 3V…

Có năm nguồn điện loại 1,5V ; 3V ; 6V ; 9V ; 12V và hai bóng đèn giống nhau đều ghi 3V. Cần mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào một trong năm nguồn điện trên. Dùng nguồn điện nào là phù hợp nhất ? Vì sao ?

Bài giải:

Dùng nguồn điện 6V là phù hợp nhất.

Vì khi mắc nối tiếp hai bóng đèn thì hiệu điện thế tổng cộng trong mạch bằng tổng các hiệu điện thế của hai bóng đèn và bằng 6V. Do vậy dùng nguồn điện 6V là hợp nhất.

Giải câu 7: Trong mạch điện có sơ đồ như hình 30.4…

Trong mạch điện có sơ đồ như hình 30.4, biết số chỉ của ampe kế A là 0,35A ; của ampe kế A1 là 0,12A. Số chỉ của ampe kế A2 là bao nhiêu ?

Bài giải:

Vì hai đèn được mắc song song, nên cường độ dòng điện của mạch bằng tổng cường độ dòng điện của hai đèn

Do đó số chỉ của ampe kế A2 là: 0,35 – 0,12 = 0,23 (A)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button