Giáo Dục

Giải vật lí 7 bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng – trang 15 vật lí 7. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 7 bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng nhé

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  • Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và có độ lớn bằng độ lớn bằng vật.
  • Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
  • Các tia sáng từ điểm S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo S’.

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Đưa một tấm bìa dùng làm màn…

Đưa một tấm bìa dùng làm màn chắn ra sau gương để kiểm tra dự đoán ?

Bài giải:

Ta thấy ảnh của viên phấn trên gương không hứng được trên màn chắn.

Bạn đang xem: Giải vật lí 7 bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Giải câu 2: Dùng viên phấn thứ hai đúng bằng…

Dùng viên phấn thứ hai đúng bằng viên phấn thứ nhất, đưa ra sau tấm kính để kiểm tra dự đoán về độ lớn của ảnh.

Bài giải:

Ta thấy viên phấn thứ 2 đúng bằng ảnh của viên phấn thứ nhất => viên phấn thứ nhất có độ lớn đúng bằng ảnh của nó.

Giải câu 3: Hãy tìm cách kiểm tra xem AA’ có…

Hãy tìm cách kiểm tra xem AA’ có vuông góc với MN không ; A và A’ có cách đều MN không.

Bài giải:

Dùng thước để các khoảng cách A đến MN và A’ đến MN và đo độ lớn của góc tạo bởi MN và AA’. Sau khi đo ta thấy khoảng cách từ A và A’ đến MN là bằng nhau và AA’ vuông góc với MN.

Giải câu 4: Trên hình 5.4 (SGK), vẽ một điểm…

Trên hình 5.4 (SGK), vẽ một điểm sáng S (nguồn sáng nhỏ) đặt trước gương phẳng và hai tia sáng xuất phát từ S tới gương.

a) Hãy vẽ ảnh S’ của S tạo bởi gương phẳng bằng cách vận dụng tính chất của ảnh.

b) Từ đó vẽ tia phản xạ ứng với hai tia tới SI và SK.

c) Đánh dấu một vị trí đặt mắt để nhìn thấy ảnh S’

d) Giải thích tại sao ta nhìn thấy ảnh S’ mà không hứng được ảnh đó trên màn chắn.

Bài giải:

a) S’ là ảnh của S qua gương nên ta vẽ S’ như sau: trên đường thẳng đi qua S và vuông góc với gương ta lấy S’ sao cho khoảng cách tư S đến gương bằng khoảng cách từ S’ đến gương.

b) Vẽ tia phản xạ ứng với tia tới SI và SK: kéo dài đường thẳng S’I và S’K qua mặt phẳng gương ta được tia phản xạ tương ứng.

c) Để nhìn thấy ảnh ảo S’ ta phải đặt mặt ở vị trí có tia phản xạ lọt vào mắt ta.

d) Ta không hứng được S’ trên màn vì chỉ có đường kéo dài của các tia phản xạ gặp nhau ở S’ chứ không có ánh sáng thật đến S’.

Giải câu 5: Hãy vận dụng tính chất của ảnh…

Hãy vận dụng tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh của một mũi tên đặt trước một gương phẳng như hình 5.5 (SGK).

Bài giải:

Dựa vào tính chất: khảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh đến gương phẳng.

=>Ta vẽ đước B’ là ảnh của B qua gương, A’ là ảnh của A qua gương, sau đó nói A’ với B’ ta được A’B’ là ảnh của AB qua gương.

Giải câu 6: Hãy giải đáp thắc mắc của bé Lan…

Hãy giải đáp thắc mắc của bé Lan trong câu chuyện kể ở đầu bài.

Bài giải:

Bé Lan nhìn thấy bóng tháp Rùa lộn ngược do mặt nước hồ là một gương phẳng, bóng tháp Rùa chính là ảnh của tháp Rùa qua gương. Khoảng cách từng điểm trên tháp đến mặt hồ bằng khoảng cách ảnh của điểm đó đến mặt hồ, nên cái bóng mới bị lộn ngược.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button