Giáo Dục

Giải vật lí 7 bài 9: Tổng kết chương I : Quang học

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 9: Tổng kết chương I : Quang học – trang 25 vật lí 7. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 7 bài 9: Tổng kết chương I : Quang học nhé

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Cần nắm vững lí thuyết các phần sau:

  • Định luật phản xạ ánh sáng
  • Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
  • Gương cầu lồi
  • Gương cầu lõm

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi:…

Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi:

Bạn đang xem: Giải vật lí 7 bài 9: Tổng kết chương I : Quang học

“Khi nào ta nhìn thấy một vật ?”

A. Khi vật được chiếu sang;

B. Khi vật phát ra ánh sáng;

C. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta;

D. Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu sáng vật

Bài giải:

Đáp án C : Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.

Giải câu 2: Chọn câu phát biểu đúng trong các…

Chọn câu phát biểu đúng trong các câu dưới đây nói về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:

A. Ảnh ảo bé hơn vật và ở gần gương hơn vật

B. Ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

C. Ảnh hứng được trên màn và lớn bằng vật;

D. Ảnh không hứng được trên màn và bé hơn vật

Bài giải:

Đáp án B : Ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

Giải câu 3: Định luật truyền của ánh sáng:…

Định luật truyền của ánh sáng:

Trong môi trường… và…., ánh sáng truyền đi theo…

Bài giải:

Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

Giải câu 4: Tia sáng khi gặp gương phẳng…

Tia sáng khi gặp gương phẳng thì bị phản xạ lại theo định luật phản xạ ánh sáng:

a) Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với… và đường…

b) Góc phản xạ bằng …

Bài giải:

Tia sáng khi gặp gương phẳng thì bị phản xạ lại theo định luật phản xạ ánh sáng:

a) Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến.

b) Góc phản xạ bằng góc tới.

Giải câu 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng…

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh gì ? Độ lớn của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến gương thế nào so với độ lớn của vật và khoảng cách từ vật đến gương ?

Bài giải:

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, có độ lớn bằng vật và khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh đến gương.

Giải câu 6: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi…

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất gì giống và khác với ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ?

Bài giải:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi và ảnh của gương phẳng giống ở chỗ đều là ảnh ảo. Khác nhau ở tính chất, ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương phẳng.

Giải câu 7: Khi vật ở khoảng nào thì gương…

Khi vật ở khoảng nào thì gương cầu lõm cho ảnh ảo ? Ảnh này lớn hơn hay nhỏ hơn vật ?

Bài giải:

Khi một vật ở gần sát gương cầu lõm thì ảnh của vật là ảnh ảo và ảnh lớn hơn vật.

Giải câu 1: Viết ba câu có nghĩa, trong mỗi…

Viết ba câu có nghĩa, trong mỗi câu có bốn cụm từ chọn trong bốn cột dưới đây.

gương cầu lõm             hứng được trên màn chắn             bé hơn vật        ảnh ảo

gương phẳng               không hứng được trên màn chắn    bằng vật          ảnh thật

gương cầu lỗi                                                                    lớn hơn vật 

Bài giải:

Từ những cụm từ trên ta có thể ghép được các câu sau:

Ảnh tạo bởi gương cầu lõm là ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật

Ảnh tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn và nhỏ hơn vật

Ảnh tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn và bằng vật.

Giải câu 9: Cho một gương phẳng và một gương…

Cho một gương phẳng và một gương cầu lồi cùng kích thước. So sánh vùng nhìn thấy của chúng khi đặt mắt ở cùng một vị trí so với các gương.

Bài giải:

Ta thấy vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy trong gương phẳng có cùng kích thước.

Giải câu 1: Có hai điểm sáng S1, S2 đặt trước…

Có hai điểm sáng S1, S2 đặt trước gương phẳng như hình 9.1.

a) Hãy vẽ ảnh của mỗi điểm tạo bởi gương.

b) Vẽ hai chùm tia tới lớn nhất xuất phát từ S1, S2 và 2 chùm tia phản xạ tương ứng trên gương.

c) Để mắt trong vùng nào sẽ nhìn thấy đồng thời ảnh của cả hai điểm sáng trong gương ? Gạch chéo vùng đó.

Bài giải:

a) Khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương => Ta vẽ được ảnh S1‘ và S2‘.

b) Nối từ ảnh S1‘ đến điểm giao giữa tia tới và gương ta được tia phản xạ, tương tự ta được hình vẽ sau: 

c) Để mắt trong vùng giữa hai tia phản xạ của S1 và S2 (được bôi đậm) chính là vùng nhìn thấy.

Giải câu 2: Một người đứng trước ba cái gương

Một người đứng trước ba cái gương (gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm), cách các gương một khoảng bằng nhau. Người đó quan sát ảnh ảo của mình trong ba gương sẽ thấy chúng có tính chất gì giống nhau, khác nhau ?

Bài giải:

Giống nhau là cả ba ảnh đều là ảnh ảo. Khác nhau ở: gương phẳng có ảnh có kích thước bằng vật, gương cầu lõm có kích thước lớn hơn gương phẳng, gương cầu lồi có kích thước nhỏ hơn vật.

Giải câu 3: Có bốn học sinh đứng ở bốn vị trí…

Có bốn học sinh đứng ở bốn vị trí quanh một cái tủ đứng như trong hình 9.2. Hãy chỉ ra những cặp học sinh có thể nhìn thấy nhau. Đánh dấu vào bảng sau đây những cặp đó.

 

An

Thanh

Hải

An

 

 

 

 

Thanh

 

 

 

 

Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài giải:

 

An

Thanh

Hải

An

 

x

x

 

Thanh

x

 

x

 

Hải

x

x

 

x

 

 

x

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button