Giáo Dục

Giải vật lí 8 bài 5: Sự cân bằng lực Quán tính

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 5: Sự cân bằng lực Quán tính – trang 17 vật lí 8. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 8 bài 5: Sự cân bằng lực Quán tính nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  • Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng lên một vật, có cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau.
  • Dưới tác dụng của lực cân bằng, một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Chuyển động này được gọi là chuyển động theo quán tính.
  • Khi có lực tác dụng, mọi vật thể không thể thay đổi vận tốc đột ngột được vì có quán tính.

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Hãy kể tên và biểu diễn các lực tác…

Hãy kể tên và biểu diễn các lực tác dụng lên quyển sách , quả cầu, quả bóng có trọng lượng lần lượt là 3N ; 0,5N ; 5N, bằng các vectơ lực. Nhận xét về điểm đặt, cường độ, phương và chiều của các lực cân bằng.

Bài giải:

a) Quyển sách có trọng lực $overrightarrow{P}$ và lực đẩy của mặt bàn $overrightarrow{N}$, 2 lực này có cùng phương thẳng đứng, nhưng ngược chiều nhau, có độ lón bẳng nhau, cùng có điểm đặt là ở tâm quyển sách

Bạn đang xem: Giải vật lí 8 bài 5: Sự cân bằng lực Quán tính

b) Quả cầu treo trên sợi dây có trọng lực $overrightarrow{P}$ và lực kéo của sợi dây $overrightarrow{T}$, 2 lực này có cùng phương thẳng đứng nhưng ngược chiều nhau, có cùng độ lớn, cùng có điểm đặt làm tâm của quả cầu.

c) Quả bóng trên sân có trọng lực $overrightarrow{P}$ và lực đẩy của mặt sân $overrightarrow{N}$,2 lực này có cùng phương thẳng đứng nhưng ngược chiều nhau, có độ lón bẳng nhau, cùng có điểm đặt là ở tâm quả bóng.

Giải câu 2: Tại sao quả cân A ban đầu đứng yên ?…

Tại sao quả cân A ban đầu đứng yên ?

Bài giải:

Do A chịu tác động của trọng lực $overrightarrow{P_A}$ và lực căng dây $overrightarrow{T}$ mà vật A và vật B có khối lượng bằng nhau nên $overrightarrow{P_A}$ = $overrightarrow{P_B}$ 

=> Hai vật cân bằng, A đứng yên.

Giải câu 3: Đặt thêm một quả nặng A’ lên…

Đặt thêm một quả nặng A’ lên quả cân A (Hình 5.3b SGK). Tại sao quả cân A cùng với A’ sẽ chuyển động nhanh dần ?

Bài giải:

Khi thêm A’ lên quả cân A thì trọng lực tác dụng lên quả cân A và A’ là $overrightarrow{P_A}$ + $overrightarrow{P_A’}$. Khi đó tổng trọng lực lớn hơn lực căng dây $overrightarrow{T}$, nên quả cân A cùng quả cân A’ chuyển động nhanh dần.

Giải câu 4: Khi quả cân A chuyển động quanh…

Khi quả cân A chuyển động quanh lỗ K thì vật nặng A’ bị giữ lại ( H.5.3c,d SGK). Lúc này quả cân A còn chịu tác dụng của những lực nào ?

Bài giải:

Quả cân A chuyển động qua lỗ K thì vật A’ bị giữ lại. Khi đó tác dụng lên A chỉ còn hai lực, $overrightarrow{P_A}$ và $overrightarrow{T}$ lại cân bằng nhau nhưng A vẫn tiếp tục chuyển động. 

Giải câu 5: Hãy đo quãng đường đi được của…

Hãy đo quãng đường đi được của quả cân A sau mỗi khoảng thời gian 2 giây, ghi vào bảng 5.1 và tính vận tốc của A.

Thời gian t(s)

Quãng đường đi được s(cm)

Vận tốc v(cm/s)

Trong hai giây đầu :          t1 = 2

S1 =….

V1 = …

Trong hai giây tiếp theo : t2 = 2

S2 =….

V2 = …

Trong hai giây cuối :          t3 = 2

S3 =….

V3 = …

Bài giải:

Thực hiện thí nghiệm như đã hướng dẫn, sau đó ghi kết quả vào bảng 5.1.

Giải câu 6: Búp bê đang đứng yên trên xe….

Búp bê đang đứng yên trên xe. Bất chợt đẩy xe chuyển động về phía trước (H.5.4 SGK). Hỏi búp bê sẽ ngã về phía nào ? Tại sao ?

Bài giải:

Búp bê sẽ ngã về phía sau, do khi xe chuyển động đột ngột thì thân và đầu búp bê chưa thay đổi kịp tốc độ của chân búp bê. 

Giải câu 7: Đẩy cho xe và búp bê cùng chuyển…

Đẩy cho xe và búp bê cùng chuyển động rồi bất chợt xe dừng lại. Hỏi búp bê sẽ ngã về phía nào ? Tại sao ?

Bài giải:

Đẩy cho xe và búp bê cùng chuyển động rồi bất chợt xe dừng lại thì búp bê sẽ ngã về phía trước. Do búp bê đang có cùng tốc độ với xe, đột nhiên xe dừng lại, tốc độ của búp bê không thay đổi kịp so với tốc độ của xe.

Giải câu 8: Hãy dùng khái niệm quán tính để…

Hãy dùng khái niệm quán tính để giải thích các hiện tượng sau đây :

a) Khi ôtô đột ngột rẽ phải, hành khách trên xe bị nghiêng về bên trái.

b) Khi nhảy từ bậc cao xuống, chân ta bị gập lại

c) Bút tắc mực, ta vẩy mạnh, bút có thể viết tiếp được.

d) Khi cán búa lỏng, có thể làm chặt bằng cách gõ mạnh đuôi cán xuống đất.

e) Khi đặt cốc nước lên tờ giấy mỏng, giật nhanh tờ giấy ra khỏi đáy cốc thì cốc vẫn đứng yên.

Bài giải:

a) Khi ô tô đột ngột rẽ phải, thì hướng chuyển động người ngồi trên xe vẫn là hướng cũ, theo lực quán tính nên người sẽ bị nghiêng sang bên trái.

b) Nhảy từ bậc cao xuống, chân chạm vào đất thì dừng ngay lại, nhưng tốc độ của cơ thể vẫn chưa kịp thay đổi, theo lực quán tính nên chân gập lại.

c) Bút tắc mực, ta vẩy mạnh, bút có thể viết tiếp được vì do quán tính ta vẩy mạnh bút rồi dừng lại nhưng mực tiếp tục chuyển động xuống đầu ngòi bút.

d) Khi gõ mạnh đuôi cán búa xuống đất, cán búa đột ngột dừng lại, do quán tính đầu búa, cán đột ngột dừng lại nhưng do quán tính nên đầu búa tiếp tục chuyển động gập vào cán búa.

e) Do quán tính nên cốc chưa kịp thay đổi vận tốc khi ta giật nhanh giấy ra khỏi cốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button