Giáo Dục

Giải vật lí 9 bài 42: Thấu kính hội tụ

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 42: Thấu kính hội tụ – trang 113 sách giáo khoa vật lí 9. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 9 bài 42: Thấu kính hội tụ nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  • Thấu kính hội tụ thường dùng có phần rìa mỏng hơn phần giữa.
  • Một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính.
  • Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính:
    • Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp túc truyền thẳng theo phương của tia tới.
    • Tia tới song song với trục chính thì tia ló qua tiêu điểm.
    • Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.

II. GIẢI BÀI TẬP

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Giải câu 1,2: Bố trí thí nghiệm như hình 42.2…

Trang 113 Sgk Vật lí lớp 9 

Bố trí thí nghiệm như hình 42.2, trong đó có chiếu một chùm sáng tới song song theo phương vuông góc với mặt một thấu kính hội tụ

Bạn đang xem: Giải vật lí 9 bài 42: Thấu kính hội tụ

C1. Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có đặc điểm gì mà người ta gọi thấu kính đó là thấu kính hội tụ ?

C2. Hãy chỉ ra tia tới, tia ló trong thí nghiệm ở hình 42.2

Bài giải:

C1. Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có đặc điểm hội tụ (cắt nhau tại 1 điểm) nên người ta gọi thấu kính đó là thấu kính hội tụ.

C2.Tia sáng đi từ nguồn sáng đến thấu kính là tia tới, tia khúc xạ ra khỏi thấu kính là tia ló 

Giải câu 3: Tìm hiểu, so sánh độ dày phần rìa…

Trang 114 Sgk Vật lí lớp 9 

Tìm hiểu, so sánh độ dày phần rìa so với phần giữa của thấu kính hội tụ dùng trong thí nghiệm

Bài giải:

Tìm hiểu, so sánh độ dày phần rìa so với phần giữa của thấu kính hội tụ dùng trong thí nghiệm - sgk Vật lí 9 trang 114

Nhìn trên hình 42.3, ta thấy thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần giữa 

Giải câu 4: Quan sát lại thí nghiệm ở hình 42.2…

Trang 114 Sgk Vật lí lớp 9 

Quan sát lại thí nghiệm ở hình 42.2 và cho biết, trong ba tia sáng tới thấu kính, tia nào qua thấu kính truyền thẳng không bị đổi hướng ? Tìm cách kiểm tra điều này.

Bài giải:

Nhìn vào hình 42.2, ta thấy tia sáng thứ 2 (ở giữa hai tia sáng còn lại) qua thấu kính truyền thẳng không bị đổi hướng

Cách kiểm tra: Dùng thước thẳng để kiểm tra hoặc chiếu lần lượt từng tia sáng một để kiểm tra.

Giải câu 5: Quan sát lại thí nghiệm ở hình 42.2…

Trang 114 Sgk Vật lí lớp 9 

Quan sát lại thí nghiệm ở hình 42.2 và cho biết điểm hội tụ F của chùm tia ló nằm trên đường thẳng chứa tia tới nào ? Hãy biểu diễn chùm tia tới và chùm tia ló trong thí nghiệm này trên hình 42.4

Bài giải:

Điểm hội tụ F của chùm tia ló nằm trên đường thẳng chứa tia tới song song với trục chính 

Giải câu 6: Vẫn thí nghiệm trên, nếu chiếu chùm…

Trang 114 Sgk Vật lí lớp 9 

Vẫn thí nghiệm trên, nếu chiếu chùm tia tới vào mặt bên kia của thấu kính thì chùm tia ló có đặc điểm gì ?

Bài giải:

Nếu chiếu chùm tia tới vào mặt bên kia của thấu kính thì chùm tia ló vẫn hội tụ tại một điểm nằm trên trục chính 

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Giải câu 7: Trên hình 42.6 có vẽ thấu kính hội tụ…

Trên hình 42.6 có vẽ thấu kính hội tụ, quang tâm O, trục chính $Delta$, hai tiêu điểm F và F’, các tia tới 1,2,3. Hãy vẽ tia ló của các tia này.

Bài giải:

Giải câu 8: Trả lời câu hỏi bạn Kiên nêu ra ở…

Trả lời câu hỏi bạn Kiên nêu ra ở phần mở bài:” Thấu kính hội tụ là gì nhỉ “

Bài giải:

Thấu kính hội tụ thường dùng có phần rìa mỏng hơn phần giữa. Một chùm tia sáng tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho chùm tia ló sẽ hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button