Giáo Dục

Giải vật lí 9 bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu – sách giáo khoa trang 145 vật lí 9. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 9 bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  • Khi nhìn vật màu nào thì có ánh sáng màu đó đi từ vật đến mắt ta.
  • Vật màu trắng có khả năng tán xạ tất cả các ánh sáng màu.
  • Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó, nhưng tán xạ kém ánh sáng các màu khác.
  • Vật màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng màu nào.

II. GIẢI BÀI TẬP

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Giải câu 1: Đặt các vật dưới ánh sáng trắng….

Đặt các vật dưới ánh sáng trắng.

+ Nếu thấy vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh lục thì có ánh sáng màu nào truyền từ vật đến mắt ta ?

Bạn đang xem: Giải vật lí 9 bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

+ Nếu thấy vật màu đen thì sao ?

Bài giải:

+ Nếu thấy vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh lục thì đã có ánh sáng màu trắng, ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu xanh lục truyền từ vật đến mắt ta

+ Nếu thấy vật màu đen thì tức là không có ánh sáng màu nào truyền từ vật đến mắt ta 

Giải câu 2: Rút ra nhận xét về màu của các vật…

Rút ra nhận xét về màu của các vật màu đỏ, xanh lục, đen và trắng khi chiếu chúng bằng ánh sáng đỏ .

Bài giải:

Khi chiếu ánh sáng đỏ vào vật màu xanh lục, ta thấy vật có màu gần như đen. Vậy vật màu xanh lục tán xạ rất kém ánh sáng đỏ.

Khi chiếu ánh sáng đỏ vào vật màu trắng, ta thấy vật có màu đỏ. Vậy vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng đỏ 

Khi chiếu ánh sáng đỏ vào vật có màu đỏ, ta thấy vật có màu đỏ. Vậy vật màu đỏ tán xạ tốt ánh sáng đỏ.

Khi chiếu ánh sáng đỏ vào vật có màu đen, ta thấy vật có màu đen. Vậy vật màu đen không có khả năng tán xạ ánh sáng màu đỏ 

Giải câu 3: Hãy rút ra nhận xét và kết luận…

Hãy rút ra nhận xét và kết luận khi chiếu ánh sáng xanh lục vào các vật màu đỏ, màu xanh lục, màu đen và màu trắng.

Bài giải:

Khi chiếu ánh sáng xanh lục vào vật màu đỏ, ta thấy vật có màu gần như đen

Khi chiếu ánh sáng xanh lục vào vật có màu xanh lục và vật có màu trắng, ta thấy vật có màu xanh lục

Khi chiếu ánh sáng xanh lục vào vật có màu đen, ta thấy vật có màu đen

Kết luận: 

  • Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng màu khác.
  • Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu.
  • Vật màu đen không có khả năng tán xạ các ánh sáng màu.

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Giải câu 4: Ban ngày, lá cây ngoài đường thường…

Ban ngày, lá cây ngoài đường thường có màu gì ? Trong đêm tối ta thấy nó có màu gì ? Tại sao ?

Bài giải:

Ban ngày, lá cây ngoài đường thường có màu xanh. Trong đêm tối ta thấy nó có màu đen là do ban ngày, ánh sáng Mặt Trời có thể coi là ánh sáng trắng, tán xạ tốt ánh sáng màu xanh của lá cây, giúp ta nhìn được màu của lá cây, còn trong đêm tối, màu đen không có khả năng tán xạ ánh sáng xanh của lá cây nên ta không nhìn được màu của vật.

Giải câu 5: Đặt một tấm kính đỏ (hay một mẩu…

Đặt một tấm kính đỏ (hay một mẩu giấy bóng kính đỏ) trên một tờ giấy trắng rồi chiếu ánh sáng trắng vào tấm kính. Nhìn tờ giấy qua tấm kính ta sẽ thấy nó có màu gì ? Tại sao ? Nếu thay tờ giấy trắng bằng tờ giấy xanh, thì ta sẽ thấy có màu gì ? Tại sao ?

Bài giải:

Đặt một tấm kính đỏ (hay một mẩu giấy bóng kính đỏ) trên một tờ giấy trắng rồi chiếu ánh sáng trắng vào tấm kính. Nhìn tờ giấy qua tấm kính ta thấy nó có màu đỏ, vì ánh sáng đỏ trong chùm ánh sáng trắng sẽ đi qua tấm kính, truyền đến tờ giấy trắng, tờ giấy trắng tán xạ tốt ánh sáng đỏ nên ánh sáng này sẽ truyền ngược lại vào mắt ta.

Nếu thay tờ giấy trắng bằng tờ giấy xanh thì ta thấy màu đen vì tờ giấy màu xanh tán xạ kém ánh sáng màu đỏ

Giải câu 6: Tại sao khi đặt một vật màu đỏ…

Tại sao khi đặt một vật màu đỏ dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu đỏ, khi đặt một vật màu xanh dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu xanh…?

Bài giải:

Khi đặt một vật màu đỏ dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu đỏ, khi đặt một vật màu xanh dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu xanh vì ánh sáng trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button