Giáo Dục

Giải vật lí 9 bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng – sách giáo khoa vật lí 9. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 9 bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  • Ta nhận biết được một vật có năng lượng khi vật đó có khả năng thực hiện công (cơ năng) hay làm nóng các vật khác (nhiệt năng).
  • Ta nhận biết được hóa năng, điện năng, quang năng khi chúng chuyển hóa thành cơ năng hay nhiệt năng.
  • Nói chung, mọi quá trình biết đổi đều kèm theo sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác.

II. GIẢI BÀI TẬP

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Giải câu 1: Ở các lớp dưới, ta đã làm quen…

Ở các lớp dưới, ta đã làm quen với khái niệm năng lượng. Hãy chỉ ra trong trường hợp nào dưới đây, vật có cơ năng (năng lượng cơ học), nếu lấy mặt đất làm mốc.

+ Tảng đá nằm trên mặt đất

Bạn đang xem: Giải vật lí 9 bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

+ Tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất.

+ Chiếc thuyền chạy trên mặt nước.

Bài giải:

Trường hợp vật có cơ năng (năng lượng cơ học) là:

+ Tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất.

Giải câu 2: Những biểu hiện nào dưới đây…

Những biểu hiện nào dưới đây là biểu hiện của nhiệt năng?

+ Làm cho vật nóng lên.

+ Truyền âm được.

+ Phản chiếu được ánh sáng.

+ Làm cho vật chuyển động.

Bài giải:

Biểu hiện của nhiệt năng: Làm cho vật nóng lên

Giải câu 3: Trên hình 59.1 SGK vẽ các thiết bị…

Trên hình 59.1 SGK vẽ các thiết bị trong đó thực hiện sự biến đổi năng lượng từ dạng ban đầu sang dạng cuối cùng cần dùng cho con người. Hãy chỉ ra năng lượng đã chuyển hóa từ dạng nào sang dạng nào qua các bộ phận (1), (2) của mỗi thiết bị. Điền vào chỗ trống tên của dạng năng lượng xuất hiện ở bộ phận đó.

Thiết bị A: (1)….(2)…                                                                Thiết bị D: (1)….(2)…

Thiết bị B: (1)….(2)…                                                                Thiết bị E: (1)….(2)…

Thiết bị C: (1)….(2)…

Bài giải:

Thiết bị A: (1) cơ năng chuyển hóa thành điện năng, (2) điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng

Thiết bị B: (1) điện năng chuyển hóa thành cơ năng, (2) động năng của luồng khí chuyển hóa thành cơ năng của cánh quạt

Thiết bị C: (1) hóa năng chuyển hóa thành nhiệt năng, (2) nhiệt năng chuyển hóa thành cơ năng.

Thiết bị D: (1) hóa năng chuyển hóa thành điện năng, (2) điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng.

Thiết bị E: (1) thay đổi hướng truyền quang năng vào bộ phận (2). (2) quang năng chuyển hóa thành nhiệt năng.

Giải câu 4: Trong các trường hợp ở hình 59.1…

Trong các trường hợp ở hình 59.1 SGK ta nhận biết được điện năng, hóa năng, quang năng khi chúng ta được chuyển hóa thành dạng năng lượng nào ?

Dạng năng lượng ban đầu Dạng năng lượng cuối cùng mà ta nhận biết được
Hóa năng  
Quang năng  
Điện năng  

Bài giải:

Dạng năng lượng ban đầu Dạng năng lượng cuối cùng mà ta nhận biêt được
Hóa năng
  • Thành cơ năng trong thiết bị C.
  •  Thành nhiệt năng trong thiết bị D.
Quang năng   Thành nhiệt năng, trong thiết bị E. 
Điện năng Thành cơ năng, trong thiết bị B. 

Hướng dẫn giải bài tập cuối bài

Giải câu 5: Ngâm một dây điện trở vào một bình…

Ngâm một dây điện trở vào một bình cách nhiệt đựng 2 lít nước. Cho dòng điện chạy qua dây này trong một thời gian, nhiệt độ nước trong bình tăng từ 20$^{circ}$C lên 80$^{circ}$C. Tính phần điện năng mà dòng điện đã truyền cho nước. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4 200J/kg.K.

Bài giải:

Nhiệt năng mà nước nhận được để làm nóng từ 20$^{circ}$C lên 80$^{circ}$C là: 

Q = m.c.$Delta$t = 2.1.4200.(80 – 20) = 504 000 (J)

Phần điện năng mà dòng điện đã truyền cho nước chính bằng nhiệt năng mà nước cần nhận để làm nóng từ 20$^{circ}$C lên 80$^{circ}$C, có nghĩa là phần điện năng mà dòng điện đã truyền cho nước bằng 504 000 (J)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button