Giáo Dục

Giải vật lí 9 bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn – sách giáo khoa vật lí 9. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 9 bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.

2. Điện trở suất

Bạn đang xem: Giải vật lí 9 bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

  • Điện trở suất của một vật liệu (hay một chất) có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài 1m và có tiết diện là 1m2
    • Điện trở suất kí hiệu là ρ (đọc là “rô”)
    • Đơn vị của điện trở suất là Ω.m (đọc là “ôm mét”)
  • Điện trở suất của vật liệu càng nhỏ  thì vật liệu đó dẫn điện càng tốt.
  • Điện trở của dây dẫn tỉ lệ với chiều dài l của dây dẫn, tỉ lệ nghịch với tiết diện  của dây dẫn và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn:
$R = rho . frac{l}{s}$

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Để xác định sự phụ thuộc của điện trở…

Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến hành thí nghiệm với các dây dẫn có đặc điểm gì?

Bài giải:

Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến hành thí nghiệm với các dây dẫn có đặc điểm: cùng chiều dài, cùng tiết diện, khác vật liệu.

Giải câu 2: Dựa vào bảng 1, hãy tính điện trở…

Dựa vào bảng 1, hãy tính điện trở của đoạn dây dẫn constantan dài l = 1 m và có tiết diện là S = 1 mm2

Bài giải:

Điện trở suất của một vật liệu (hay một chất) có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài 1m và có tiết diện là 1m2

=>Đoạn dây dẫn constantan dài l = 1 m và có tiết diện là S = 1 mmthì có điện trở 0,50.10-6.106 = 0,5 Ω

Giải câu 3: Để xây dựng công thức tính điện trở…

Để xây dựng công thức tính điện trở R của một đoạn dây dẫn có chiều dài l, có tiết diện S và làm bằng vật liệu có điện trở suất p, hãy tính theo các bước như bảng 2.

Bài giải:

$R_1 = rho$

$R_2 = rho.l$

$R = rho.frac{l}{s}$

Giải câu 4: Tính điện trở của đoạn dây đồng…

Tính điện trở của đoạn dây đồng dài l = 4 m có tiết diện tròn, đường kính d = 1 mm (lấy π = 3,14).

Bài giải:

Điện trở của đoạn dây đồng là

$R = rho.frac{l}{s} = rho. frac{l}{pi .r^2} = frac{4.1,7.10^{-8}}{3,14 . (0,5.10^{-3})^2} = 0,087Omega$

Giải câu 5: Từ bảng 1 hãy tính:…

Từ bảng 1 hãy tính:

  • Điện trở của sợi dây nhôm dài 2 m và có tiết diện 1 mm2.
  • Điện trở của sợi dây nikêlin dài 8m, có tiết diện tròn và đường kính là 0,4 mm (lấy π = 3,14).
  • Điện trở của một dây ống đồng dài 400 m và có tiết diện 2 mm2

Bài giải:

Điện trở của sợi dây nhôm là:

$R = rho.frac{l}{s} = frac{2,8.10^{-8}.2}{1.10^{-6}} = 0,056Omega$

Điện trở của sợi dây nikêlin là:

$R = rho.frac{l}{s} = rho. frac{l}{pi .r^2} = frac{8.0,4.10^{-6}}{3,14 . (0,2.10^{-3})^2} = 25,5Omega $

Điện trở của một dây ống đồng là:

$R = rho.frac{l}{s} = frac{400.1,7.10^{-8}}{2.10^{-6}} = 3,4Omega$

Giải câu 6: Một sợi dây tóc bóng đèn làm bằng…

Một sợi dây tóc bóng đèn làm bằng vonfram ở 20oC có điện trở 25 Ω, có tiện diện tròn bán kính 0,01 mm. Hãy tính chiều dài của dây tóc này (lấy π = 3,14).

Bài giải:

Chiều dài của dây tóc này là

$R = rho.frac{l}{s} => l = frac{R.s}{rho } = frac{25.3,14.(0,01.10^{-3})^2}{5,5.10^{-8}}= 0,1428m$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button