Thủ Thuật

Hàm IF trong Excel – Cách dùng và ví dụ

Hàm IF là một hàm cơ bản trong Excel và bạn sẽ sử dụng thường xuyên tới chúng trong công việc của mình, bài viết của tôi hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng của hàm IF trong Excel, mời các bạn cùng đọc.

1. Khi nào sử dụng hàm IF?

Khi giá trị của một Cell phụ thuộc vào 1 Cell khác. Giá trị của Cell khác có thể cùng trang (worksheet) hoặc khác trang hoặc khác file.

Bạn đang xem: Hàm IF trong Excel – Cách dùng và ví dụ

Chức năng: So sánh điều kiện mà bạn muốn có đáp ứng đúng yêu cầu không, nếu đúng thì trả về giá trị đúng TRUE, nếu sai thì sẽ trả về giá trị sai FALSE.

2. Cú pháp hàm IF trong Excel.

Công thức: =IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

Các đối số:

Logical_test: Là biểu thức điều kiện.

Value_if_true: Là giá trị trả về nếu biểu thức điều kiện đúng.

Value_if_false: Giá trị trả về nếu biểu thức điều kiện sai

Để hiểu hơn về cách sử dụng hàm IF trong Excel chúng ta cùng xét ví dụ sau:

Ví dụ 1: Cho bảng tính sau:

Bảng đánh giá học lực của học sinh

Yêu cầu:

1. Nếu thí sinh có điểm Trung bình >=5 thì kết quả là Đậu, còn lại kết quả là Trượt.

2. Nếu thí sinh có điểm Trung bình >=8 thì xếp loại Giỏi.

Nếu 8> ĐTB >=7 thì xếp loại là Khá.

Nếu 7> ĐTB>=5 thì xếp loại Trung Bình.

Các trường hợp còn lại thì xếp loại Kém.

Thực hiện bảng tính:

Câu 1:

Kết quả = Nếu (ĐTB lớn hơn hoặc bằng 5, kết quả là Đậu, còn lại là Trượt)

Nếu (ĐTB lớn hơn hoặc bằng 5, kết quả là Đậu, còn lại là Trượt)

Như vậy công thức được áp dụng cho cột kết quả là: =IF(C6>=5, “Đậu”, “Trượt”)

Ta được kết quả như hình dưới.

Bảng kết quả

Câu 2:

Trong yêu cầu 2 chúng ta sẽ sử dụng hàm IF lồng nhau với công thức như sau:

=IF(C6>=8,”Giỏi”,IF(C6>=7,”Khá”, IF(C6>=5,”Trung Bình”,”Kém”)))

Sử dụng hàm IF lồng nhau

Ta được kết quả của bảng xếp loại như sau:

Kết quả của bảng xếp loại

Như vậy, bài viết hôm nay tôi đã hướng dẫn chi tiết đến các bạn cách dùng cơ bản của hàm IF trong Excel kèm theo ví dụ để các bạn hiểu hơn về hàm này. Hy vọng, bài viết này sẽ hữu ích đối với các bạn và đừng quên để lại bình luận bên dưới để đóng góp ý kiến cho bài viết nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button