Hỏi Đáp

Mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện năm 2021

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong những loại bảo hiểm cần thiết đối với nhiều người. Cùng tìm hiểu về khái niệm, các mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện năm 2021 trong bài viết dưới đây của dts-l VN nhé!

Mức đóng hằng tháng

Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Công thức tính như sau:

 • MĐT = 22% x MTNT

Trong đó:

MĐT: Mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng.

Bạn đang xem: Mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện năm 2021

MTNT: Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

 • MTNT= CN + m x 50.000 (đồng/tháng)

Trong đó:

– CN: Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tại thời điểm đóng (đồng/tháng).

– m: Tham số tự nhiên có giá trị từ 0 đến n.

Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn:

 • Thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ
 • Cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn năm 2021 hiện hành là 700.000 đồng/người/tháng (Theo điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định 59/2015/QĐ-TTg). Theo dự kiến, có thể trong thời gian tới chuẩn nghèo mới cho giai đoạn 2021 – 2025 sẽ được ban hành.

Mức lương cơ sở 2021 hiện là 1.490.000 đồng/tháng, do đó, theo quy định mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn sẽ không vượt quá 29.800.000 đồng/tháng.

Mức đóng 3 tháng/6 tháng/12 tháng một lần

Các mức đóng theo kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần được xác định như sau:

 • Với phương thức đóng 3 tháng: Lấy mức đóng hằng tháng theo quy định x 3;
 • Với phương thức đóng 6 tháng: Lấy mức đóng hằng tháng theo quy định x 6;
 • Với phương thức đóng 12 tháng: Lấy mức đóng hằng tháng theo quy định x 12;

Mức đóng theo tháng

Đóng một lần cho nhiều năm về sau (không quá 5 năm/lần)

Được tính bằng tổng mức đóng của các tháng đóng trước, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

Công thức:

Đóng 1 lần cho nhiều năm

Trong đó:

 • T1: Mức đóng một lần cho n năm về sau (đồng).
 • Mi: Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện chọn tại thời điểm đóng (đồng/tháng).
 • r: Lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng (%/tháng).
 • n: Số năm đóng trước do người tham gia BHXH chọn, nhận một trong các giá trị từ 2 đến 5.
 • i: Tham số tự nhiên có giá trị từ 1 đến (n×12).

 Đóng một lần cho những năm còn thiếu

Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Số tiền đóng sẽ được tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

Công thức:

Đóng cho những năm còn thiếu

Trong đó:

 • T2: Mức đóng một lần cho những năm còn thiếu (đồng).
 • Mi: Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện chọn tại thời điểm đóng (đồng/tháng).
 • r: Lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng (%/tháng).
 • t: Số tháng còn thiếu, nhận một trong các giá trị từ 1 đến 120.
 • i: Tham số tự nhiên có giá trị từ 1 đến t.

 Mức đóng của một số trường hợp khác

Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm mà trong thời gian đó Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn thì không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau theo quy định mà trong thời gian đó thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được hoàn trả một phần số tiền đã đóng trước đó:

– Dừng tham gia BHXH tự nguyện và chuyển sang tham gia BHXH bắt buộc;

– Hưởng BHXH một lần theo quy định tại Điều 7 Nghị định 134/2015;

– Bị chết hoặc Tòa án tuyên bố là đã chết.

Trường hợp khác

Số tiền hoàn trả cho người tham gia BHXH tự nguyện hoặc thân nhân của người tham gia BHXH tự nguyện nêu trên được xác định bằng tổng số tiền đã đóng tương ứng với thời gian còn lại của phương thức đóng mà người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng và không bao gồm tiền hỗ trợ đóng của Nhà nước (nếu có), được xác định theo công thức sau:

Công thức:

Công thức

Trong đó:

 • HT: Số tiền hoàn trả (đồng).
 • Mi: Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện chọn tại thời Điểm đóng (đồng/tháng).
 • T: Số tiền hỗ trợ đóng của Nhà nước (nếu có).
 • r: Lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng (%).
 • n: Số năm đã đóng trước do người tham gia BHXH chọn, nhận một trong các giá trị từ 2 đến 5.
 • t: Số tháng còn lại của phương thức đóng mà người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng.
 • i: Tham số tự nhiên có giá trị từ (n×12-t+1) đến (n×12).

Mức hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện

Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 134/2015, cụ thể:

 • Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo;
 • Bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;
 • Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân được khuyến khích trong việc hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện cho phù hợp.

Thời gian hỗ trợ sẽ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

Mức tiền đóng

Trên đây là bài viết thông tin đến bạn mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện năm 2021. Cùng chia sẻ những thông tin hữu ích này đến với bạn bè và người thân nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button