Giáo Dục

Soạn bài Đọc mở rộng trang 97 Tập 2 – hay nhất Kết nối tri thức docx

Tài liệu Soạn bài Đọc mở rộng trang 97 Tập 2 môn Ngữ văn lớp 6 ngắn gọn, chi tiết gồm 1 trang trả lời các câu hỏi theo tiến trình bài học: trước khi đọc, trong khi đọc và sau khi đọc trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Mời quí bạn đọc tải xuống để xem đầy đủ tài liệu Soạn bài Đọc mở rộng trang 97 Tập 2 hay nhất:

Bạn đang xem: Soạn bài Đọc mở rộng trang 97 Tập 2 – hay nhất Kết nối tri thức docx

Đọc mở rộng trang 97 Tập 2

1. Tìm đọc một số văn bản nghị luận và văn bản thông tin mà em thích. 

– Chú ý các đặc điểm của văn bản nghị luận và văn bản thông tin sau: 

a. Văn bản nghị luận: 

– Khái niệm: Là loại văn bản chủ yếu dùng để thuyết phục người đọc (người nghe) về một vấn đề.

– Các yếu tố cơ bản trong văn nghị luận: Để văn bản thực sự có sức thuyết phuc, người viết (người nói) cần sử dụng lí lẽ và bằng chứng. 

+ Lí lẽ là những lời diễn giải có lí mà người viết (người nói) đưa ra để khẳng định ý kiến của mình. 

+ Bằng chứng là những ví dụ được lấy từ thực tế đời sống hoặc từ các nguồn khác để chứng minh cho lí lẽ.

b. Văn bản thông tin

– Các yếu tố: Một văn bản thông tin thường có các yếu tố như: nhan đề (một số văn bản có sa-pô dưới nhan đề), đề mục (tên gọi của các phần), đoạn văn, tranh ảnh,…

– Cách triển khai: Mỗi văn bản thông tin thường có một cách triển khai riêng. Bên cạnh cách triển khai theo trật tự thời gian, văn bản thông tin có thể được triển khai theo quan hệ nhân quả, nguyên nhân được nêu trước, tiếp sau đó là kết quả, tất cả tạo thành một chuỗi liên tục.

2. Trao đổi, thảo luận về những văn bản mà em đã đọc.

Xem thêm

Soạn bài Đọc mở rộng trang 97 Tập 2 – hay nhất Kết nối tri thức (trang 1)

Trang 1

Tài liệu có 1 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải
xuống

Tải xuống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button