Giáo Dục

Soạn văn 11 siêu ngắn bài: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Soạn văn 11 siêu ngắn bài: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác – sgk ngữ văn lớp 11 tập 2. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Bài điếu văn này có thể chia làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần.

Trả lời

Bài điếu văn có thể chia làm 3 phần:

 • Phần 1 (Từ đầu đến bậc vĩ nhân ấy gây ra): Phần này thông báo sự qua đời của Các Mác, một sự tổn thất lớn của nhân loại.
 • Phần 2 (Từ “Giống như Đác-uyn…người đó không làm gì thêm nữa”): Phần này đánh giá những cống hiến vĩ đại của Mác.
 • Phần 3 (Từ đó là lí do…hết): Bày tỏ sự tiếc thương vô hạn do sự ra đi của Các Mác và khẳng định sự bất tử của Các Mác trong người dân thế giới.

Bài tập 2: Nêu những đóng góp to lớn của Mác khiến ông trở thành “nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại”.

Trả lời

Các Mác trở thành “nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại” bởi vì ông có những đóng góp lớn sau: 

Bạn đang xem: Soạn văn 11 siêu ngắn bài: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

 • Các Mác là người tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người qua các thời kì lịch sử
 • Các Mác đã tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản do phương thức đó đẻ ra. Đó là phát hiện về giá trị thặng dư.
 • Các Mác đã đem đến cho giai cấp công nhân ý thức về địa vị và yêu cầu của mình, ý thức về điều kiện để tự giải phóng. Từ những lí luận và thực tiễn ông biến nó thành hành động cách mạng.

Bài tập 3: Để làm nổi bật tầm vóc vĩ đại của Mác, Ăng-ghen đã sử dụng biện pháp so sánh tầng bậc (còn gọi là biện pháp tăng tiến). Biện pháp ấy đã được thể hiện như thế nào trong bài điếu văn?

Trả lời

Trong đoạn văn thứ 3 trong bài, Ăng-ghen đã sử dụng so sánh tương đồng giữa Đác-uyn và Các Mác:

 • Đác-uyn đã tìm ra quy luật phát triển của thế giới hữu cơ.
 • Các Mác tìm ra quy luật phát triển lịch sử loài người.

Tiếp theo Ăng-ghen sử dụng biện pháp tăng tiến:

 • Nhưng không chỉ có thế thôi (Các Mác còn phát hiện ra giá trị thặng dư…).
 • Nhưng đấy hoàn toàn không phải là điều chủ yếu ở Các Mác (trước hết Các Mác là một nhà cách mạng…)

=>  Cách lập luận đó đã làm nổi bật tầm vóc vĩ đại của Các Mác và sự kính trọng, tiếc thương của Ăng-ghen và nhân loại trước sự ra đi của một con người vĩ đại.

Bài tập 4: Phân tích thái độ và tình cảm của Ăng-ghen đối với Mác qua cách lập luận so sánh trong bài điếu văn.

Trả lời

Qua bài điếu văn ta có thể cảm nhận được sự tiếc thương vô hạn của Ăng-ghen giành cho người bạn của mình. Nỗi đau khi mất đi một người bạn còn hàm chứa trong đó sự kính trọng, lòng biết ơn và đề cao công ơn to lớn của Các Mác.

Bài tập 5: Anh (chị) hiêu như thế nào về ý kiến: “…Ông có thể có nhiều kẻ đối địch, nhưng chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả”?

Trả lời

Có thể hiểu ý kiến: “…Ông có thể có nhiều kẻ đối địch, nhưng chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả” như sau:

 • Ông là người lãnh đạo cho phong trào công nhân và nhân dân lao động trên thế giới, cùng họ giành quyền lợi và những yêu cầu cơ bản của giai cấp mình. Bởi vậy, đối kháng với quyền lợi của giai cấp tư sản. Việc ông có nhiều người không cùng quan điểm và đấu tranh lẫn nhau là không thể tránh khỏi.
 • Vì ông đấu tranh cho toàn thể giai cấp nhân dân trên thế giới, cho nên có kẻ thù cũng là kẻ thù chung của toàn thể giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button