Giáo Dục

Soạn văn 12 siêu ngắn bài: Phong cách ngôn ngữ hành chính

Soạn văn 12 siêu ngắn bài: Phong cách ngôn ngữ hành chính – sgk ngữ văn lớp 12 tập 2. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Hãy kể tên một số loại văn bản hành chính thường liên quan đến công việc học tập trong nhà trường của anh chị.

Trả lời

Một số văn bản hành chính thường gặp trong nhà trường

Đơn xin nhập học

Bạn đang xem: Soạn văn 12 siêu ngắn bài: Phong cách ngôn ngữ hành chính

Đơn xin nghỉ học

Quyết định khen thưởng

Quyết định kỷ luật

Bài tập 2: Hãy nêu những đặc điểm tiêu biểu về cách trình bày, từ ngữ của văn bản sau đây: (Quyết định của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành chương trình Trung học cơ sở)

Trả lời

Cách trình bày: văn bản được trình bày thành 3 phần: Phần đầu, phần chính, phần cuối

Từ ngữ: Có một lớp từ ngữ hành chính: Căn cứ nghị định, theo đề nghị,..

Về kiểu câu: có ba câu trong ba điều. (điều 1; 2;3) 

Bài tập 3: Anh (chị) hãy ghi biên bản một cuộc họp theo phong cách ngôn ngữ hành chính. 

Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button