Giáo Dục

Soạn văn 12 siêu ngắn bài: Văn bản tổng kết

Soạn văn 12 siêu ngắn bài: Văn bản tổng kết – sgk ngữ văn lớp 12 tập 2. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới: (Theo dõi văn bản trong sgk trang 176)….

Trả lời

a) Văn bản trêm đã đảm bảo được bố cục của một văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn (đủ 3 phần), văn bản cũng bám sát vào yêu cầu của hoạt động để triển khai các công việc. Vì thế nên nội dung văn bản rất chân thực, chính xác, ngắn gọn.

b) Những phần bị lược bớt trong dấu ba chấm:

Bạn đang xem: Soạn văn 12 siêu ngắn bài: Văn bản tổng kết

Phần 1: Đặc điểm của chi đoàn

  • Về tổ chức: địa điểm, số lượng thành viên chi đoàn, thời gian hoạt động
  • Những thuận lợi và khó khăn mà chi đoàn đang gặp phải
  • Những nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu của chi đoàn trong hoạt động năm tới.

Phần 2,3,4: những việc đã làm được và chưa làm được, số liệu chứng minh cho các hoạt động ấy

c) Đối chiếu với yêu cầu của một văn bản tổng kết nói chung, văn bản trên còn thiếu nội dung sau: 

  • Tên cơ quan, hành chính ban hành văn bản
  • Địa điểm thời gian viết bản tổng kết
  • Phần đánh giá chung và rút ra bài học kinh nghiệm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button