Giáo Dục

Soạn văn 9 siêu ngắn bài: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

Soạn văn 9 siêu ngắn bài: Các thành phần biệt lập (tiếp theo) sgk ngữ văn lớp 9 tập 2. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tìm thành phần gọi đáp trong đoạn trích sau đây và cho biết từ nào để gọi , từ nào dùng để đáp? Quan hệ giữa người gọi và người đáp là quan hệ gì ( trên hay dưới, thân hay sơ)?….

Trả lời

Từ ” Này” là thành phần gọi

Từ ” Vâng” là thành phần để đáp

Bạn đang xem: Soạn văn 9 siêu ngắn bài: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

Quan hệ giữa người gọi và người đáp ở trên là quan hệ trên dưới, thân thiện, tôn trọng

Bài tập 2: Xác định thành phần gọi – đáp trong câu ca dao sau và cho biết lời gọi đáp đó hướng đến ai:….

Bầu ơi thương lấy bí cùng,

 

Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn.

Trả lời

 

Thành phần gọi đáp: Bầu ơi

Các tính chất chung không hề hướng đến ai. Bầu, bí ở đây ẩn dụ chỉ những người trong cùng một nước, cùng một dân tộc một truyền thống lịch sử.

Bài tập 3: Tìm thành phần phụ chú cho các đoạn trích sau và cho biết chúng bổ sung điểu gì?

Trả lời

a) Cụm từ “kể cả anh ” bổ sung thêm đối tượng cho cho cụm từ “mọi người”

b.Cụm từ:” các thầy, cô giáo, các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ”  bổ sung đối tượng cho cụm từ “Những người nắm giữ chìa khoá của cánh cửa này” 

c) Cụm từ:” những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỉ tới” chú thích cho cụm từ ” lớp trẻ”, nhấn mạnh ý nghĩa về vai trò của lớp trẻ đối với tương lai của đất nước.

d) Cụm từ:” có ai ngờ”, ” thương thương quá đi thôi” chú thích về thái độ của người nói đối với sự việc được nói đến.

Bài tập 4: Hãy cho biết thành phần phụ chú ở mỗi câu trong bài tập 3 có liên quan gì đến từ ngữ nào trước đó

Trả lời

Cụm từ “kể cả anh ” cụm từ liên quan  “mọi người”

Cụm từ:” các thầy, cô giáo, các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ”  ” cụm từ liên quan ” Những người nắm giữ chìa khoá của cánh cửa này” 

Cụm từ :” có ai ngờ”, ” thương thương quá đi”  cụm từ liên quan ” tôi” ” cô bé nhà bên”

Bài tập 5: Viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về việc thanh niên chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, trong đó có câu chứa thành phần phụ chú.

Trả lời

Bước vào thế kỉ mới – một thế kỉ đầy hứa hẹn với tương lai nhưng cũng đầy thử thách, con người, đặc biệt là thanh niên cần phải chuẩn bị những hành trang để có thể cất cánh trên chặng đường bay của mình bất cứ lúc nào. Chúng ta đang bước vào thời kì hội nhập và phát triển, cũng là thời kì của công dân toàn cầu với yêu cầu lao động ngày càng cao. Vì thế mà hành trạng mà thế hệ trẻ Việt Nam cần phải tự trang bị cho mình ấy là tri thức, là kỹ năng, những phẩm chất tốt đẹp, tính cần cù, tỉ mỉ, chịu được khổ, được khó; dám chịu trách nhiệm, dám lên tiếng đấu tranh, dám nói và đặc biệt là phải có một trái tim yêu thương. Muốn làm được điều ấy, thanh niên chỉ có một con đường duy nhất là học tập và rèn luyện kết hợp với trải nghiệm thực tiễn. Học tập và rèn luyện giúp trau dồi, nắm bắt kiến thức tốt nhất. Còn trải nghiệm thực tiễn giúp ta nhận ra khó khăn để khác phục những hạn chế, tiếp tục phát triển, vững bước đi lên. Việt Nam là một nước là nước đang phát triển với nhiều điều kiện thuận lợi, nhưng muốn bật lên, vươn xa hơn nữa chỉ có đào tạo và phát triển con người. Đó mới là cách phát triển bền vững nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button