Giáo Dục

Soạn văn 9 siêu ngắn bài: Kiểm tra phần tiếng việt

Soạn văn 9 siêu ngắn bài: Kiểm tra phần tiếng việt sgk ngữ văn lớp 9 tập 2. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

1. Tìm khởi ngữ trong câu sau và viết lại câu này thành câu không có khởi ngữ.Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo: “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!”.

Trả lời

Khởi ngữ là “mắt tôi”; có thể viết lại câu này thành: Nhìn mắt tôi, các anh lái xe bảo: “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!”.

2. Chỉ ra thành phần biệt lập trong những câu sau và giải thích phần ý nghĩa mà nó đem lại cho câu chứa nó.

Trả lời

a): “Thật đấy” là thành phần tình thái, dùng để xác nhận điều được nói đến trong câu.

Bạn đang xem: Soạn văn 9 siêu ngắn bài: Kiểm tra phần tiếng việt

b): “may” là thành phần tình thái, dùng để bộc lộc thái độ đánh giá tốt với điều được nói đến trong câu.

3. Cho biết những từ ngữ in đậm trong các đoạn trích dưới đây có tác dụng liên kết câu chứa chúng với câu nào. Đó là phép liên kết nào?

Trả lời

(a): Phép lặp (giống, ba, già, ba con); phép thế (vậy).

(b): Phép nối (Thế là).

4. Chỉ ra phép lặp từ ngữ và phép thé để liên kết câu trong đoạn trích sau đây: Hoạ sĩ nào cũng đến Sa Pa! ở đấy tha hồ vẽ. Tôi đi đường này ba mươi hai năm. Trước Cách mạng tháng Tám, tôi chở lên chở về mãi nhièu hoạ sĩ như bác. Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân này, hoạ sĩ Hoàng Kiệt này…

Trả lời

Phép lặp: Hoạ sĩ – hoạ sĩ; Phép thế: Sa Pa – đấy.

6. Đọc truyện cười sau đây và trả lời câu hỏi. a) Tìm câu chứa hàm ý. b) Nêu nội dung hàm ý của câu vừa tìm được. c) Theo em, người nghe có giải đoán được hàm ý của người nói không? Dựa vào đâu để khẳng định như vậy?

Trả lời

a, Nếu ngài mặc hầu quan trên thì vạt đằng trước phải may ngắn đi dăm tấc, còn nếu ngài mặc để tiếp dân đen, thì vạt đằng sau phải may ngắn lại.

b, Hàm ý của câu này là: Ngài phải cúi đâù (luồn cúi) trước quan trên, ngửng cao đầu (hách dịch) trước dân đen.

c, Người nghe (viên quan) không hiểu được hàm ý sâu xa của câu nói. Nếu hiểu được được ý chế giễu và phê phán của câu nói thì viên quan đã nổi giận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button