Giáo Dục

Soạn văn 9 siêu ngắn bài: Nghị luận về một tư tưởng đạo lí

Soạn văn 9 siêu ngắn bài: Nghị luận về một tư tưởng đạo lí sgk ngữ văn lớp 9 tập 2. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

Bài tập: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

a. Văn bản thuộc loại nghị luận nào?

b. Văn bản nghị luận vấn đề gì? Chỉ ra luận điểm chính của nó?

c. Phép lập luận chủ yếu của văn bản này là gì? Cách lập luận trong bài có sức thuyết phục như thế nào?

Trả lời

a. Văn bản thuộc loại nghị luận về một tư tưởng đạo lí

b. Văn bản nghị luận vấn đề:  giá trị của thời gian

Bạn đang xem: Soạn văn 9 siêu ngắn bài: Nghị luận về một tư tưởng đạo lí

Luận điểm chính:

  • Thời gian là sự sống
  • Thời gian là thắng lợi
  • Thời gian là tiền
  • Thời gian là tri thức

c. Phép lập luận chủ yếu của bài: phân tích và chứng minh.

Cách lập luận trong bài chứng minh bằng những dẫn chứng từ thực tiễn. Mạch triển khai lập luận của bài văn đơn giản nhưng cô đọng, sáng rõ và chặt chẽ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button