Giáo Dục

Tải Sách Lý thuyết và trắc nghiệm môn Toán lớp 12

Giaitoan8.com hi vọng cuốn Sách mềm Lý thuyết và trắc nghiệm môn Toán lớp 12 mà các em học sinh tìm thấy trong tài liệu này sẽ là người bạn đồng hành của mình trong suốt năm học cuối cấp này nha.

Cuốn sách Lý thuyết và trắc nghiệm môn Toán lớp 12 được biên soạn bởi thầy giáo Lê Doãn Thịnh, nội dung trong tài liệu này sẽ bao gồm lý thuyết và các bài tập tự giải thuộc đầy đủ các phần giải thích và hình học và các chương kèm theo trong sách giáo khoa Toán lớp 12.

Bạn đang xem: Tải Sách Lý thuyết và trắc nghiệm môn Toán lớp 12


Tải sách tham khảo môn Toán lớp 12

Sách Lý thuyết và trắc nghiệm môn Toán lớp 12

Xem trước một số bài tập hay trong cuốn sách:

Câu 1. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1;2;1), B(2;-1;2). Điểm M trên trục Ox và cách đều hai điểm A, B có tọa độ là bao nhiêu?

Câu 2. Tìm tập nghiệm của bất phương trình $log_{frac {1}{2}}(x^2 + 2x – 8) geq -4$

Trên đây là tài liệu Sách Lý thuyết và trắc nghiệm môn Toán lớp 12, các em có thể xem trực tuyến hoặc tải về và in trên tập giấy A4 để đóng thành cuốn sách và mang theo bên mình. Các em tiếp tục ôn luyện kiến thức với tài liệu Trắc nghiệm nhận dạng đồ thị hàm số Toán 12 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button