Giáo Dục

Tóm tắt Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác nhanh nhất, ngắn gọn

Tài liệu tóm tắt Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác môn Ngữ văn lớp 11 ngắn gọn, chi tiết gồm 2 trang trong đó có 4 bài tóm tắt tác phẩm Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác hay nhất từ đó giúp học sinh nắm được những nét chính về nội dung của văn bản để học tốt môn Ngữ văn lớp 11.

Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo và tải về chi tiết tài liệu dưới đây:

Bạn đang xem: Tóm tắt Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác nhanh nhất, ngắn gọn

Tóm tắt Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Tóm tắt Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác – mẫu 1

Văn bản Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác chính là bài điếu văn do Ăng- ghen viết và đọc trước mộ Mác, ngày 14/03/1895. Có thể coi đây là bản tổng kết về toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp lớn lao của vị lãnh tụ kiệt xuất Các Mác. Điều đáng lưu ý nằm ở chỗ bài điếu văn của Ăng-ghen là sự đánh giá của một vĩ nhân đối với một vĩ nhân. Bài văn gồm bảy đoạn không kể câu cuối cùng, có thể chia làm ba phân. Phần mở đầu là hai đoạn ngắn 1 và 2: Thời gian, không gian liên quan tới sự ra đi của Các Mác. Các đoạn 3, 4, 5 và 6 là phần trọng tâm, tổng kết ba cống hiến vĩ đại của Các Mác đối với giai cấp vô sản trên toàn thế giới. Đoạn 7 và câu cuối cùng là phần kết luận: Khẳng định giá trị tổng quát các cống hiến của Các Mác là sự hướng đến mục tiêu phục vụ chung cho nhân loại.

Tóm tắt Ba cống hiến vĩ đại của Các-Mác – mẫu 2

Văn bản là bài điếu văn của Ăng-ghen đọc trước mộ Mác. Trong đó ông giới thiệu về khoảnh khắc Mác – một trong số những nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại đã đi vào giấc ngủ ngàn thu. Ăng-ghen đã khẳng định ba cống hiến vĩ đại của Mác với cuộc sống của nhân loại: Tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người; Tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản do phương thức đó đẻ ra; Cống hiến vĩ đại nhất là sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, biến lý thuyết cách mạng khoa học thành hành động cách mạng. Qua đó Ăng–Ghen đã thể hiện niềm tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của Mác.

Tóm tắt Ba cống hiến vĩ đại của Các-Mác – mẫu 3

Ba cống hiến vĩ đại của Các-Mác là bài điếu văn của Ăng-ghen đọc trước lễ an táng của Mác vào ngày 14 tháng 3 năm 1883.

Các-Mác là một trong số những nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại đã qua đời. Ăng-ghen khẳng định ba cống hiến vĩ đại của Mác với cuộc sống của nhân loại: Tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người; Tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản do phương thức đó đẻ ra; Sự kết hợp giữa lý luận với thực tiễn, biến lý thuyết cách mạng khoa học thành hành động cách mạng. Cuối bài Ăng-ghen bày tỏ sự kính trọng, đề cao những cống hiến của Các-Mác và lời xót thương chân thành sự ra đi của ông.

Tóm tắt Ba cống hiến vĩ đại của Các-Mác – mẫu 4

Văn bản được xem là bài điếu văn của Ăng-ghen đọc trước lễ an táng của Mác vào ngày 14 tháng 3 năm 1883.

Mác – một trong số những nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại đã ngừng suy nghĩ. Ăng-ghen đã khẳng định ba cống hiến vĩ đại của Mác với cuộc sống của nhân loại: Tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người; tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản do phương thức đó đẻ ra – quy luật giá trị thặng dư. Cống hiến vĩ đại nhất của Mác là sự kết hợp giữa lí luận với thực tiễn, biến lí thuyết cách mạng khoa học thành hành động cách mạng.

Phần cuối bài Ăng–ghen thể hiện thái độ kính trọng, đề cao, thương xót chân thành, sâu nặng và vô hạn trước sự ra đi của Mác.

 

Xem thêm

Tóm tắt Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác nhanh nhất, ngắn gọn (trang 1)

Trang 1

Tóm tắt Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác nhanh nhất, ngắn gọn (trang 2)

Trang 2

Tài liệu có 2 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải
xuống

Tải xuống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button