Giáo Dục

Tóm tắt Hoàng Lê nhất thống chí

Với cách Tóm tắt Hoàng Lê nhất thống chí ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ các chi tiết quan trọng dưới đây, các em học sinh sẽ dễ dàng hơn trong việc ôn tập lại kiến thức về tác phẩm đồng thời trau dồi thêm cho mình kĩ năng tóm tắt văn bản cho hiệu quả nhất.

Bạn đang xem: Tóm tắt Hoàng Lê nhất thống chí

Đề bài: Tóm tắt Hoàng Lê nhất thống chí

Tóm tắt Hoàng Lê nhất thống chí

Mục Lục bài viết:

1. Tóm tắt Hoàng Lê nhất thống chí, mẫu số 1 (Siêu ngắn)

2. Tóm tắt Hoàng Lê nhất thống chí, mẫu số 2

3. Tóm tắt Hoàng Lê nhất thống chí, mẫu số 3

4. Tóm tắt Hoàng Lê nhất thống chí, mẫu số 4 (Siêu ngắn)

5. Tóm tắt Hoàng Lê nhất thống chí, mẫu số 5

6. Tóm tắt Hoàng Lê nhất thống chí, mẫu số 6

7. Tóm tắt Hoàng Lê nhất thống chí, mẫu số 7

 

1. Tóm tắt Hoàng Lê nhất thống chí, bài mẫu số 1:

Dưới đây là bài tóm tắt ngắn gọn, khái quát toàn bộ nội dung của hồi 14 Hoàng Lê nhất thống chí.

Bài làm:

Được tin báo quân thanh vào thăng Long, Bắc Bình Vương rất giận, liền họp các tướng sĩ rồi tế cáo trời đất, lên ngôi Hoàng đế, hạ lệnh xuất quân ra bắc, thân chinh cầm quân, vừa đi vừa tuyển quân lính. ngày ba mươi tháng chạp, đến núi Tam Điệp, vua mở tiệc khao quân, hẹn mùng bảy năm mới vào thành Thăng Long mở tiệc ăn mừng.

Xem bài mẫu chi tiết TẠI ĐÂY.

 

2. Tóm tắt Hoàng Lê nhất thống chí, bài mẫu số 2:

Toàn bộ nội dung, sự kiện chính hồi 14 của tiểu thuyết chương hồi Hoàng Lê nhất thống chí.

Bài làm:

Lo sợ trước sự lớn mạnh không ngừng của nghĩa quân Tây Sơn, Lê Chiêu Thống hèn hạ cầu cứu nhà Thanh. Tôn Sĩ Nghị dẫn 20 vạn quân Thanh vào Thăng Long mà không mất một mũi tên hòn đạn nên rất kiêu căng tự đắc. Tôn Sĩ Nghị hứa với Lê Chiêu Thống mùng 6 sẽ làm cỏ quân Tây Sơn. Tướng Lân và Sở theo kế của Ngô Thì Nhậm rút về Tam Điệp ,mặt khác sai Văn Tuyết đi báo tin cho Bắc Bình Vương ở kinh đô Huế. Nghe tin đó, Nguyễn Huệ vô cùng tức giận và lập tức lên ngôi vua lấy hiệu là Quang Trung.

Xem bài mẫu chi tiết TẠI ĐÂY.

 

3. Tóm tắt Hoàng Lê nhất thống chí, bài mẫu số 3:

Tham khảo bài tóm tắt Hoàng Lê nhất thống chí để nắm được nội dung của đoạn trích.

Bài làm:

Lê Chiêu Thống sợ uy danh của quân Tây Sơn, sang cầu cứu nhà Thanh. Quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị cầm đầu kéo quân vào Thăng Long. Ngô Văn Sở, tướng của Tây Sơn cho quân lui về núi Tam Điệp để bảo tồn lực lượng và cho quân cấp báo với Nguyễn Huệ. Thuận theo lòng tướng sĩ Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung sau đó tiến quân ra Nghệ An. Ở Nghệ An nhà vua lấy thêm quân mở cuộc duyệt binh lớn, huấn dụ quân sĩ ai nấy đều đồng sức đồng lòng rồi tiến quân ra Bắc. Đến núi Tam Điệp gặp hai tướng Lân, Sở, Ngô Thời Nhiệm bàn kết hoạch sau khi đánh xong quân Thanh, mở tiệc khao quân.

Xem bài mẫu chi tiết TẠI ĐÂY.

 

4. Tóm tắt Hoàng Lê nhất thống chí, bài mẫu số 4:

Hành trình mang quân ra Bắc chống lại quân xâm lược Thanh của vua Quang Trung Nguyễn Huệ được khái quát một cách ngắn gọn, dễ hiểu trong bài tóm tắt dưới đây.

Bài làm:

Được tin báo quân Thanh vào Thăng Long, Bắc Bình Vương (Nguyễn Huệ) liền họp các tướng sĩ tế cáo trời đất lên ngôi hoàng đế, hạ lệnh xuất quân ra Bắc. Ông thân hành vừa đi vừa tuyển lính. Ngày 30 tháng chạp đến Tam Điệp, vua đã mở tiệc khao quân và đến mùng 7 năm mới sẽ vào thành Thăng Long.

Xem bài mẫu chi tiết TẠI ĐÂY.

 

5. Tóm tắt Hoàng Lê nhất thống chí, mẫu số 5:

Hoàng Lê nhất thống chí hồi 14 nói về chiến công đại thắng hai mươi chín vạn quân Thanh của vua Quang Trung. Tham khảo bài tóm tắt để nắm được nội dung của đoạn trích.

Bài làm:

Lo sợ trước sự lớn mạnh ko ngừng của nghĩa quân Tây Sơn, Lê Chiêu Thống hèn hạ cầu cứu nhà Thanh. Tôn Sĩ Nghị dẫn 20 vạn quân Thanh vào Thăng Long mà không mất một mũi tên hòn đạn nên rất kiêu căng tự đắc. Tôn Sĩ Nghị hứa với Lê Chiêu Thống mùng 6 sẽ làm cỏ quân Tây Sơn.

Tướng Lân và Sở theo kế của Ngô Thì Nhậm rút về Tam Điệp, mặt khác sai Văn Tuyết đi báo tin cho Bắc Bình vương ở kinh đô Huế. Nghe tin đó, Nguyễn Huệ vô cùng tức giận và lập tức lên ngôi vua lấy hiệu là Quang Trung.

Xem bài mẫu chi tiết TẠI ĐÂY.

 

6. Tóm tắt Hoàng Lê nhất thống chí, mẫu số 6:

Để việc học tập và tìm hiểu văn bản Hoàng Lê nhất thống chí được dễ dàng, hiệu quả, các bạn hãy cùng tham khảo bài tóm tắt dưới đây.

Bài làm:

Nguyễn Huệ nghe tin quân Thanh đến Thăng Long giận lắm liền họp các tướng sĩ định thân chinh cầm quân đi ngay. Tướng sĩ xin Bắc Bình Vương lên ngôi để làm yên lòng người. Nguyễn Huệ cho đắp đàn trên núi tế cáo trời đất lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung.

Ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Thân hạ lệnh xuất quân.

Xem bài mẫu chi tiết TẠI ĐÂY.

 

7. Tóm tắt Hoàng Lê nhất thống chí, mẫu số 7:

Dưới đây là bài tóm tắt ngắn gọn nội dung của đoạn trích Hoàng lê nhất thống chí trong sách giáo khoa Ngữ văn 9:

Bài làm:

Khi Quang Trung – Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc lần thứ hai để bắt Vũ Văn Nhậm, sợ thanh thế Tây Sơn, sau khi Nguyễn Huệ đã rút về Phú Xuân, vua Lê Chiêu Thống sợ hãi sang cầu cứu triều đình Mãn Thanh. Giặc Thanh ồ ạt kéo sang, nhân cơ hội này muốn thôn tính nước ta làm quận, huyện. Được tin, vua Quang Trung rất giận, bèn bàn bạc với tướng sĩ, sắp sẵn kế hoạch tiến đánh, mở cuộc duyệt binh, đích thân an ủi và kêu gọi binh sĩ đoàn kết đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Xem bài mẫu chi tiết TẠI ĐÂY.

 

Sau khi đọc xong bài Tóm tắt Hoàng Lê nhất thống chí, các em có thể tham khảo thêm một số bài tóm tắt khác như: Tóm tắt Chuyện người con gái Nam Xương; Tóm tắt Truyện Kiều; Tóm tắt truyện Lão Hạc; Kể lại chuyện Thánh Gióng bằng lời văn của em.

https://9mobi.vn/tom-tat-hoang-le-nhat-thong-chi-25419n.aspx

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button