Giáo Dục

Tóm tắt văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ | Văn học lớp 7

Văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ là tác phẩm nằm trong chương trình Ngữ văn 7 tập 2. Dưới đây là phần tóm tắt tác phẩm và ý nghĩa của tác phẩm.

Câu trả lời:

I. Tóm tắt tác phẩm

Văn bản đề cập đến tính giản dị của Bác Hồ, dù hoạt động chính trị hay trong cuộc sống đời thường, Người cũng vô cùng khiêm tốn và giản dị. Dù Bác đã trải qua nhiều sóng gió, đi rất nhiều nơi trên thế giới nhưng Bác vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quý của người chiến sĩ cách mạng vì nước, vì dân, vì sự nghiệp lớn, trong sáng, thanh bạch. Sự giản dị của Người được thể hiện từ bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lôi sống. Trong đời sống của mình, việc gì Bác tự làm được thì không cần người giúp, cho nên bên cạnh Bác người giúp việc và phục vụ rất ít. Tuy Bác có lối sống giản dị, thanh bạch nhưng đời sống tinh thần, tâm hồn lại phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất. Bác dã nêu gương sáng trong thế giới ngày nay. Sự giản dị của Bác còn được thể hiện qua lời nói, bài viết, vì Bác muốn quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được, từ đó tạo nên sức mạnh vô đihcj, chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

II. Nội dung và ý nghĩa tác phẩm

Nội dung: Bài văn cho thấy sự giản dị trong lối sống, nói, viết là 1 vẻ đẹp cao quý trong con người Hồ Chí Minh.

Bạn đang xem: Tóm tắt văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ | Văn học lớp 7

Ý nghĩa: Ca ngợi phẩm chất cao đẹp, đức tính giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng làbài học về việc học tập, rèn luyện noi theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button